Dotazy (FAQ)

Zde jsou zodpovězeny nejčastěji pokládané dotazy. Pokud se chcete na něco zeptat, pošlete nám prosím email.

Jak jsou děti rozdělené do oddílů?

Děti jsou rozdělené dle věku a pohlaví. V každém oddíle je 10 přibližně stejně starých dětí o které se stará jejich oddílový vedoucí. U nejmladších oddílů je ještě navíc praktikant.

 

Jak jsou děti ubytované?

Děti jsou ubytované ve čtyřlůžkových chatkách. Malé děti jsou na kamenné budově.

 

Jak je zajištěna v táboře zdravotnická péče?

V táboře máme zdravotní sestry, které mají vlastní zázemí se všemi potřebnými věcmi na marodce. K dispozici máme i auta, která jsou vždy v pohotovosti, takže se dle onemocnění a rozhodnutí zdravotnic jezdí i do nejbližšího zdravotnického zařízení.

 

Co když dítě na táboře onemocní?

Děti které na táboře onemocní jen na 1-3 dny jsou léčeny zdravotní sestrou a jsou ubytovány na zděné budově (na marodce), kde mají k dispozici i oddělené sociální zařízení. Pokud dítě onemocní tak, že si ho rodiče musí odvézt domů, vzniká rodičům nárok na vrácení stravného.

 

Jak je zajištěn program pro děti?

Máme programového a sportovního vedoucího. Celotáborová hra, která provází celý tábor a každý rok má nějaké dané téma, je připravovaná několik měsíců před odjezdem na tábor. Kromě celotáborové hry je na programu tábornická praxe, karneval, veletrh s vlastnoručně vyrobenými výrobky, disko, soutěž ve zpěvu, pohádkový les, stezka odvahy, táborák, celodenní výlet, pouť, bojovka, maškarní, olympiáda, turnaj ve fotbale a řada dalších zajímavých her, které hrají oddíláci se svými dětmi.