2008 - S čerty nejsou žerty

Bylo nebylo, dávno, nedávno, jedno knížectví a v něm mlýn. Rukou pevnou a pracovitou tu vládl mlynář Máchal se svou ženou, Ti měli syna Petra, kluka jak má být. Takhle šťastně a spokojeně by si Máchalovi žili, nebýt toho, že …Že se jednomu knížectví zdálo, že se v druhém mají lépe a to že je příčina, proč se v prvním mají zle. A třetí knížectví počkalo, až se první dvě pobijí. Čtvrté knížectví dělalo totéž, páté se přidalo k třetímu, šesté k čtvrtému a sedmé zbrojilo a čekalo, až jak to dopadne.

Vraťme se však k tomu nejdůležitějšímu a to k našemu knížectví, kde vládl Josef Sličný s manželkou, který měl dvě dcery Angelínu a Adélku. Pravou rukou mu byl né moc poctivý správce a jeho kamarád vojenský kaprál. V době války bohužel zemřela Petrova maminka a starý Máchal se oženil s Dorotou, která ho časem utancovala k smrti, aby se mohla stát dědičkou mlýna.

Zlo musí být potrestáno a tak se do všeho vložilo peklo.

ČLENOVÉ POHÁDKOVÉHO TÝMU:

Ve vedení účinkovali:

Kníže .................................................... IVAN

Lucifer ................................................... MICHAL (MAXIM)

Kaprál ........ ........................................... LÉŇA

Čertice PILULKA .................................. KAROLÍNA

Čertice BOŽILKA .................................. MÍŠA O.

Tým oddíláků:

1.ODDÍL

Babička Máchalová - ZUZKA a čert Bobeš TOMÁŠ

2. ODDÍL

Drápal - HANKA a čertice Bony HANKA N.

3. ODDÍL

Angelína - RADKA

4. ODDÍL

Dorota - LENKA

5. ODDÍL

Čertice Lucinda - ŠÁRKA

6. ODDÍL

Janek - KÁJA

7. ODDÍL

Adélka - VERČA

8. ODDÍL

Petr Máchal - HONZA

9. ODDÍL

Kněžna Šílená - MÍŠA

10. ODDÍL

Správce - ČÁP

čertík pro všechno BERT - PAVEL

A jak to probíhalo dál?

1. etapa

Získání vlčího ocasu

Petr Máchal utekl od své macechy Doroty ke své hodné babičce. Dorota ho nařkla z krádeže a přes úplatek docílila poslání Petra na 12 let na vojnu. Na vojně se Petr seznámil s čertem Jankem, který byl poslán do lidského světa, aby odnesl do pekla Dorotu. Omylem a nezkušeností se Janek dostal na vojnu, kde mu vojáci zabavili a spálili vlčí ocas, který mu pomáhal k přeměně ve vlka.

Vaším úkolem je nyní získat zpět vlčí ocas.

2.etapa

Zachránění babičky z pekla

Mezitím co Petr Máchal získal s Jankem vlčí ocas, babička si odpykává Jankův omyl v pekle, odnesl ji totiž místo Doroty Máchalové!

Petr se se získaným ocasem dostane s Jankem do pekla, kde se chce ukrýt před kaprálem a vojáky.

Protože Petr pracuje na pekelné poměry rychle a chytře, Lucifer ho chce odeslat zpět do lidského světa s tím, že mu splní 3 přání.

Vy nyní musíte pracovat chytře jako Petr Máchal, abyste splnili práci na 1. přání a to je dostat babičku z pekla.

Tak vzhůru do toho!

3.etapa

Zabránění válce

Protože království knížete Josefa Sličného je zadlužené čím dál víc, potřebuje získat nějaké dukáty, aby mu ostatní knížectví, kterým dluží peníze nevyhlásilo válku.

Teď je to na Vás, dukáty můžete získat od Petra Máchala, který 3. přáním od Lucifera získal kouzelný kabát, ve kterém má pokaždé, když sáhne do kapsy, dukát.

Dukáty získáte tím, že vyrobíte výrobky z lesních surovin a plodů, ty vám poté Petr Máchal ohodnotí dukáty, které předáte knížeti a kněžně.

4.etapa

Potrestání Kaprála a Správce

Peklo je spravedlivé a tak musí potrestat všechnu lež, zlobu, přetvářku, podlost a chamtivost.

Protože Správce a Kaprál jsou rychlí a snaží se peklu utéct, musíte teď rychle proběhnout nám blízké okolí a na konci najít Kaprála a Správce, kteří budou spravedlivě potrestáni odnesením do pekla.


5.etapa

Dostání Doroty do pekla

Skoro všechno zlo je potrestáno, už nám chybí jen potrestat Dorotu.

Vaším úkolem tedy teď bude dostat Dorotu do pekla. Dorota se brání peříčkem, které ji musíte sebrat. Poté, co jí peříčko odeberete ho musíte rychle zanést k pekelné bráně a odevzdat ho Luciferovi, který ho zničí!

Táborová píseň (20 kB)