2005 - Kolumbus - objevení Ameriky

etapa – Cesta ke španělskému dvoru

Při hraní etapové hry jsme se vrátili o pár století zpět – na konec 15. století. Na začátku našeho pobytu v táboře přišel španělský mořeplavec Kryštof Kolumbus a shromáždil dětské osazenstvo tábora. Řekl jim, že je přesvědčen, že cestu přes Atlantik do Číny najít lze a že půjde žádat Španělský dvůr o peníze a povolení k uskutečnění plavby. U Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské žádal lodě a posádky, aby mohl dokázat, že do Číny se dá dojet i západní cestou přes Atlantik. Byl to riskantní plán a proto král pochyboval o úspěchu. Isabela se však přimluvila za Kolumba a král tedy svolil, s jednou podmínkou: Kolumbus musí dokázat, že je dostatečně zdatný. Jeho družinu a posádku lidí tvoří děti.

etapa – Příprava na plavbu

Mořeplavec a jeho posádka musí být chytří a zkušení, musí znát umění navigace. Kryštof Kolumbus si na pomoc přizval své dva bratry Diega a Bartolomeea a společně učili budoucí posádku (děti) zeměpisné znalosti – jak se vyznat v mapě, vlajky a souhvězdí na obloze. Děti prokázaly dobré znalosti a schopnosti a nechaly se naverbovat na lodě jako posádka, kde pak utvořily skupiny podle oblasti odkud pocházejí. Od krále dostaly lodě, které si mohly namalovat a vyzdobit na cestu.

etapa – Plavba

Flotilu tvořily dvě karavely Pinta a Niňa (pod vedením Diega a Bartolomeea) a karaka Santa Maria pod vedením Kryštofa. Na každé z lodí byly tři posádky, které mezi sebou soutěžily, která z nich bude nejzdatnější a nejschopnější. Ve dne se lodě musely řídit podle výšky slunce nad obzorem, v noci podle polárky. Dobrý kapitán musí znát větry a proudy. Kolumbus a jeho bratři museli umět používat kompas, buzolu a znát souhvězdí na obloze, posádka se musela neusále učit a zdokonalovat – umět zacházet s kompasem a buzolou, znát zvířata a rostliny, rozumět anglicky a řešit úkoly náročné na inteligenci. V té době už všichni nedočkavě vyhlíželi pevninu, domnělou Čínu, neboť o existenci jiného kontinentu neměli v té době ani potuchy.


etapa – Amerika objevena

Na obzoru se objevila pevnina a tak všechny tři lodě zakotvily v mělčině opodál. Kryštof Kolumbus se vydal napřed na průzkum. Když bratři uslyšeli bubnování Kryštofa, poznali, že je to znamení, aby se vypravili za ním. Svým posádkám dali na vybranou, co si myslí, že budou potřebovat sebou na pevninu (výběr se hodnotil). Mezi předměty, které děti vybíraly byly – bota, buzola, brambory, tužka, sirky, houska, voda... Záhy se ale objevili domorodci a bránili jednotlivým posádkám ve vylodění a tak posádky musely překážky překonat. Nakonec se posádky snažily získat co nejvíce darů pro španělského krále, díky němuž se celá plavba a velký objev uskutečnily.

Táborová píseň 2005 (45 kB)